Tiến Độ cao tốc dầu dây phan thiết khi nào xong

Cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết gấp rút để khánh thành cuối năm 2022. Ngày 2.8, Đoàn giám sát Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã giám sát tiến độ thi công dự án cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây về cơ bản các gói thầu xây lắp đã hoàn thành hơn […]

Tổng quan Vị trí Hình ảnh Chọn mẫu nhà Liên hệ Lên đầu trang